معنی و ترجمه کلمه to put by به فارسی to put by یعنی چه

to put by


کنار گذاشتن ،دور انداختن ،رد کردن ،گريز زدن ،تسليم نشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها