معنی و ترجمه کلمه to put the wind up به فارسی to put the wind up یعنی چه

to put the wind up


نرساندن ،برانگيختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها