معنی و ترجمه کلمه to raise cain به فارسی to raise cain یعنی چه

to raise cain


اشوب کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها