معنی و ترجمه کلمه to regard with reverence به فارسی to regard with reverence یعنی چه

to regard with reverence


محترم داشتن ،حرمت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها