معنی و ترجمه کلمه to report oneself به فارسی to report oneself یعنی چه

to report oneself


حاضر شدن وخود را معرفى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها