معنی و ترجمه کلمه to resolve a doubt به فارسی to resolve a doubt یعنی چه

to resolve a doubt


حل مشکل ياشبهه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها