معنی و ترجمه کلمه to restorative to health به فارسی to restorative to health یعنی چه

to restorative to health


بهبود دادن ،شفا دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها