معنی و ترجمه کلمه to ride and tie به فارسی to ride and tie یعنی چه

to ride and tie


اسپيرا بشراکت سوار شدن بدين سان که يکى سوار ان شده جلورود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها