معنی و ترجمه کلمه to rise with the sun به فارسی to rise with the sun یعنی چه

to rise with the sun


زود خيز بودن ،سحر خيزى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها