معنی و ترجمه کلمه to roar down به فارسی to roar down یعنی چه

to roar down


با بانگ ياتشرخاموش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها