معنی و ترجمه کلمه to rock to sleep به فارسی to rock to sleep یعنی چه

to rock to sleep


جنباندن ،خواب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها