معنی و ترجمه کلمه to run to ruin به فارسی to run to ruin یعنی چه

to run to ruin


تباه شدن ،خانه خراب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها