معنی و ترجمه کلمه to saunter through life به فارسی to saunter through life یعنی چه

to saunter through life


عمر را بيهوده وبا ولگردى گذرانيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها