معنی و ترجمه کلمه to seed a person to c. به فارسی to seed a person to c. یعنی چه

to seed a person to c.


کسيرا از جامعه بيرون کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها