معنی و ترجمه کلمه to serve with a summons به فارسی to serve with a summons یعنی چه

to serve with a summons


با خواست برگ خواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها