معنی و ترجمه کلمه to set by the ears به فارسی to set by the ears یعنی چه

to set by the ears


بهم انداختن ،باهم بدکردن ،باهم مخالف کردن ،بهم درانداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها