معنی و ترجمه کلمه to set fire to به فارسی to set fire to یعنی چه

to set fire to


اتش زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها