معنی و ترجمه کلمه to set in a roar به فارسی to set in a roar یعنی چه

to set in a roar


از خنده روده برکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها