معنی و ترجمه کلمه to set no great store by به فارسی to set no great store by یعنی چه

to set no great store by


مهم ندانستن ،قيمتى ندانستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها