معنی و ترجمه کلمه to set oneself against به فارسی to set oneself against یعنی چه

to set oneself against


ضديت کردن با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها