معنی و ترجمه کلمه to set sail به فارسی to set sail یعنی چه

to set sail


(بادبان گشادن و )رهسپار شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها