معنی و ترجمه کلمه to shake off the dust به فارسی to shake off the dust یعنی چه

to shake off the dust


گردگيرى گردن ،گرد گرفتن( از)،تکاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها