معنی و ترجمه کلمه to signal a ship to anchor به فارسی to signal a ship to anchor یعنی چه

to signal a ship to anchor


باعلامت اخطارکردن به کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها