معنی و ترجمه کلمه to snap at an invitation به فارسی to snap at an invitation یعنی چه

to snap at an invitation


دعوتى را فورا پذيرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها