معنی و ترجمه کلمه to sound the retreat به فارسی to sound the retreat یعنی چه

to sound the retreat


شيپورعقب نشينى زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها