معنی و ترجمه کلمه to spell out به فارسی to spell out یعنی چه

to spell out


بزحمت خواندن يا هجى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها