معنی و ترجمه کلمه to spread like wildfire به فارسی to spread like wildfire یعنی چه

to spread like wildfire


خيلى زودمنتشرشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها