معنی و ترجمه کلمه to stand treat به فارسی to stand treat یعنی چه

to stand treat


هزينه مهمانى يا سوارى را دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها