معنی و ترجمه کلمه to stay up به فارسی to stay up یعنی چه

to stay up


بيدار ماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها