معنی و ترجمه کلمه to strain at anything به فارسی to strain at anything یعنی چه

to strain at anything


در زير فشارچيزى تقلاکردن ،زياد در چيزى باريک شدن ياوسواس داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها