معنی و ترجمه کلمه to strika a match به فارسی to strika a match یعنی چه

to strika a match


کبريت زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها