معنی و ترجمه کلمه to strike oil به فارسی to strike oil یعنی چه

to strike oil


بنفت رسيدن ،کامياب شدن ،موفق شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها