معنی و ترجمه کلمه to suck up به فارسی to suck up یعنی چه

to suck up


کشيدن ،جذب کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها