معنی و ترجمه کلمه to sue for damages به فارسی to sue for damages یعنی چه

to sue for damages


عرضحال خسارت دادن ،دادخواست براى جبران زيان دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها