معنی و ترجمه کلمه to suffer a reverse به فارسی to suffer a reverse یعنی چه

to suffer a reverse


شکست خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها