معنی و ترجمه کلمه to suggest a plan به فارسی to suggest a plan یعنی چه

to suggest a plan


طرحى راپيشنهادکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها