معنی و ترجمه کلمه to sustain a loss به فارسی to sustain a loss یعنی چه

to sustain a loss


زيان ديدن ،ضر ردادن ،تحمل خسارت کردن ،متحمل خسارت شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها