معنی و ترجمه کلمه to sweep past(along) به فارسی to sweep past(along) یعنی چه

to sweep past(along)


اسان رفتن ،تندگذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها