معنی و ترجمه کلمه to t. up به فارسی to t. up یعنی چه

to t. up


ساختن ،جعل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها