معنی و ترجمه کلمه to take effect به فارسی to take effect یعنی چه

to take effect


مجرى شدن ،قابل اجراشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها