معنی و ترجمه کلمه to take in sail به فارسی to take in sail یعنی چه

to take in sail


جمع کردن يا پيچيدن بادبان ،شراع پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها