معنی و ترجمه کلمه to take into account به فارسی to take into account یعنی چه

to take into account


درحساب اوردن ،درنظرگرفتن ،اهميت دادن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها