معنی و ترجمه کلمه to take the floor به فارسی to take the floor یعنی چه

to take the floor


سخن گفتن ،حرف زدن ،صحبت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها