معنی و ترجمه کلمه to take with a grain of salt به فارسی to take with a grain of salt یعنی چه

to take with a grain of salt


اغراق اميز دانستن ،باور نکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها