معنی و ترجمه کلمه to tell the truth به فارسی to tell the truth یعنی چه

to tell the truth


راست گفتن ،حرف راست زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها