معنی و ترجمه کلمه to this effect به فارسی to this effect یعنی چه

to this effect


باين معنى ،ازاين قرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها