معنی و ترجمه کلمه to threat any one with death به فارسی to threat any one with death یعنی چه

to threat any one with death


کسيرا بمرگ( يا بکشتن ) تهديد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها