معنی و ترجمه کلمه to throw in the towel به فارسی to throw in the towel یعنی چه

to throw in the towel


لنگ انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها