معنی و ترجمه کلمه to thrust oneself به فارسی to thrust oneself یعنی چه

to thrust oneself


مداخله( فضولانه ) کردن ،فضولى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها