معنی و ترجمه کلمه to toss a coin به فارسی to toss a coin یعنی چه

to toss a coin


شير يا خط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها